Welkom bij onze Stichting!

Bestuur:

 Ons bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele visie en missie van de stichting. 

Voorzitter: Victor Wagemakers

Penningsmeester: John ten Boden

Secretares: Cor Jansen

 

Medewerkers:

Gedreven en deskundige medewerkers vormen straks de ruggengraat van onze stichting. Hun inzet en toewijding zijn essentieel om onze doelen te bereiken en een positieve impact te maken in de samenleving.

 

Vrijwilligers:

Onze stichting bloeit straks dankzij de onbaatzuchtige bijdragen van onze vrijwilligers. Hun enthousiasme en betrokkenheid maken het mogelijk om onze doelstellingen te verwezenlijken en een verschil te maken in de gemeenschap.

 

Samen Sterk:

Bij onze stichting geloven we in de kracht van samenwerking. Door de complementaire rollen van onze Bestuur, Medewerkers en Vrijwilligers, creëren we een hechte gemeenschap die zich inzet voor positieve verandering.

 

Onze Missie:

Samen streven we ernaar om kinderen te laten geloven in hun dromen, dit doen we door donaties, musicals, producten van Gradje te maken en nog heel veel meer.  Blijvende impact te maken. We nodigen je uit om deel te worden van onze gemeenschap en samen te bouwen aan een betere toekomst.